השבוע שלחו לי חברים בזה אחר זה קישור לפרשה 'חדשה ישנה' של החשד להטרדה נוספת ע"י רב ידוע , מתוך מבוכתם ביקשו שאחווה דעתי או סתם לחלוק כאב, איני רוצה לעסוק בכך הן משום שאין הדבר מרבה קידוש ה' בעולם כשנוברים בפרשיות אלו בראש חוצות והן מפני שעיסוק בספקולציות חוטא לאמת ופוגע במעורבים בו ובסביבתם.
התוודעתי למקרה אחד מני רבים בשיחת טלפון מאיש בן תורה שרעייתו עוסקת בחינוך במסירות שנים רבות. ביום האתמול, לדבריו, הוא פתח את הטלפון של אשתו על מנת לחפש תוכן מסוים, ולפתע משכה את תשומת ליבו הודעה שנשלחה מאדם שעובד עם אשתו שנים.
גלילה לראש העמוד